Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

OpdrachtverklaringHet Interdiocesaan Centrum werd in november 1952 door de Belgische bisdommen als vzw opgericht met de bedoeling alle katholieke initiatieven en werken op interdiocesaan vlak te steunen en te groeperen, hun gemeenschappelijke en individuele belangen te verdedigen, en hen bij te staan waar nodig.

Het Interdiocesaan Centrum is op de eerste plaats de zetel van de Bisschoppenconferentie van België. De Bisschoppenconferentie is de groepering van alle bisschoppen van België.

Het is op de tweede plaats een centrum waar interdiocesane initiatieven en activiteiten worden gebundeld.

Het wil op de derde plaats dienstverlenend zijn aan bisdommen, parochies, congregaties en kerkelijke initiatieven.
Het Interdiocesaan Centrum bestaat uit een algemene directie, het secretariaat van de Bisschoppenconferentie van België, een media-cel, een juridische dienst, een dienst boekhouding en financiële dienstverlening om de kerkelijke instellingen en christelijke organisaties bij te staan en huisvest interdiocesane initiatieven en pastorale diensten.


IntercontactTrimestrieel tijdschrift met o.a. een juridische kroniek en nieuws uit de Kerk.
Abonneren kan via de heer Jeroen Moens : jeroen.moens@interdio.be of T 02 507 05 60

Jaarabonnement: € 27,75 te betalen na ontvangst van de factuur.

Eindredactie: de heer Jeroen Moens


Onze structuur
Raad van bestuur


Afgevaardigde Bisschop

Monseigneur Jean KOCKEROLS, hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel voor Brussel

Raad van bestuur

de heer Paul DELVA, Directeur-generaal
Eerwaarde heer Alphonse BORRAS, vicaris-generaal van het bisdom Luik
Kanunnik Jean-Marie HUET, bisschoppelijk vicaris van het bisdom Namen
Eerwaarde Zuster Anne-Marie DHOOGHE, afgevaardigde voor de religieuzen
Mevrouw Sylvie PAESMANS, verantwoordelijke administratie, financiën en HR bisdom Doornik
De heer Patrick du BOIS, bisschoppelijk gedelegeerde van het aartsbisdom Mechelen-Brussel
De heer Jan LENAERS, secretaris van het bisdom Hasselt
E.H. Pierre BREYNE, vicaris-generaal bisdom Brugge
De heer Steven GOETSCHALCKX, hoofdeconoom bisdom Antwerpen
De heer Philip MACHIELS, bisschoppelijk afgevaardigde bisdom Gent
De heer Jerôme DAWANS, onafhankelijk bestuurder
De heer Willy MORTIER, onafhankelijk bestuurder


Algemene directie


Paul Delva

Paul Delva
Directeur-generaal
 p.delva@interdio.be
 02 507 05 02

Danny Herremans

Danny Herremans
Directeur logistiek beheer & ICT
 d.herremans@interdio.be
 02 507 05 00

Micheline Cara

Micheline Cara
Directeur juridische dienst
 m.cara@interdio.be
 02 507 05 23

Johan De Volder

Johan De Volder
Diensthoofd financiële diensten
 j.devolder@interdio.be
 0478 88 76 68