Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Interdiocesane Commissie voor Catechese


Sinds maart 2007 is in de Guimardstraat de Interdiocesane Commissie voor Catechese (ICC) gehuisvest.

Deze commissie wordt voorgezeten door mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt, die binnen de bisschoppenconferentie de catechese behartigt voor de Vlaamse bisdommen en vicariaten. Als leden vaardigt elk bisdom een bisschoppelijk vicaris af, en een diensthoofd van de diocesane diensten. Het gaat daarbij om de vicariaten vorming, catechese, en parochies. Daarnaast zijn ook twee experten lid van de commissie: Joris Polfliet namens de ICLZ, en prof. Didier Pollefeyt namens de faculteit Theologie en religiewetenschappen (KU Leuven).

De ICC ondersteunt de bisdommen in alle domeinen van de catechese: volwassenencatechese, catechumenaat, eerste verkondiging, initiatie- en sacramentencatechese, kerkopbouw… De commissie is een forum van uitwisseling, visieontwikkeling en vorming, en adviseert ook de Vlaamse bisschoppen in hun beleid.


Ons team


Stijn Van den Bossche

Stijn Van den Bossche
Algemeen secretaris
 s.vandenbossche@interdio.be
 02 507 05 56