Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Interdiocesane Commissie voor CatecheseDe ICC ondersteunt de bisdommen in alle domeinen van de catechese: volwassenencatechese, catechumenaat, eerste verkondiging, initiatie- en sacramentencatechese, kerkopbouw… De commissie is een forum van uitwisseling, visieontwikkeling en vorming, en adviseert ook de Vlaamse bisschoppen in hun beleid.

Als leden van de commissie vaardigt elk bisdom een bisschoppelijk vicaris of gedelegeerde af, en een diensthoofd van de diocesane diensten. Het gaat daarbij om de vicariaten vorming, catechese, en parochies. Daarnaast zijn ook twee experten lid van de commissie: de collega secretaris van ICL, en een vertegenwoordiger van de faculteit Theologie en religiewetenschappen (KU Leuven).


Ons team


Bart Willemen

Bart Willemen
secretaris
 b.willemen@interdio.be
 02 507 05 56