Interdiocesaan Centrum
Interdiocesaan Centrum
Guimardstraat 1 1040 Brussel

Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst


De Erkende Instantie is verantwoordelijk voor de inhoud van het vak r.-k. godsdienst en voor de inspectie en begeleiding van de godsdienstleerkrachten in alle onderwijsnetten op alle niveaus in Vlaanderen.

Zij is aanspreekpunt van de Vlaamse Overheid die haar met dit doel erkend heeft

Adresgegevens algemeen secretariaat
Interdiocesaan Centrum vzw
Erkende Instantie r.-k. godsdienst
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Onze webstek vind je hier


Ons team


Hein Van Renterghem

Hein Van Renterghem
coördinerend inspecteur-adviseur
 hein.vanrenterghem@telenet.be
 052 34 01 97

Maurice van Stiphout

Maurice van Stiphout
algemeen secretaris
 maurice.van.stiphout@interdio.be
 02 507 05 18